carlos muza-84523-unsplash

Finančné analýzy

Vo fáze plánovania investície, resp. pri príprave žiadosti a projektovej dokumentácie pre financovanie projektov poskytujeme služby finančných a marketingových expertov pri príprave kľúčových dokumentov pre posúdenie životaschopnosti a prínosov projektu:

- štúdia uskutočniteľnosti
- analýza nákladov a výnosov

icons8 team-649367-unsplash

Konzulting

Spoločnosť poskytuje konzultačné a poradenské služby najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií. Konzulting zahŕňa všetky činnosti v rámci kompletného projektového cyklu.

agenda concept-development-7376

Projektové/programové riadenie

Podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka dokážeme zabezpečiť nasledovvné oblasti projektového/programového manažmentu:

- plánovanie projektu
- definovanie rizík
- stanovenie parametrov projektu (ciele, prínosy, náklady, …)
- vypracovanie harmonogramu projektu
- definovanie projektovej dokumentácie
- monitrovanie KPI, sledovanie a vyhodnocovanie kvality
- koordinácia realizácie projektu
- krízové riadenie

action plan-brainstorming-complex-212286

Implementácia projektov z fondov EÚ

Zabezpečujeme služby projektového riadenia vo všetkých fázach životného cyklu projektu. Komplexné riadenie projektov zabezpečujeme s dlhoročnými skúsenosťami s riadením komplexných investičných i neinvestičných projektov. Dohliadame, aby všetky procesy počas implementácie projektu prebiehali v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantu a minimalizovalo sa riziko nevyplatenia až vrátenia získaného príspevku.

markus spiske-507983-unsplash_lo

Spracovanie/práca s dátami

Poskytujeme konzultácie, analýzy a poradenstvo pri spracovaní a vyťažovaní dát ktorými Vaša spoločnosť disponuje.

andrew neel-308138-unsplash_lo

Poradenstvo vo verejnom obstarávaní

V prípade, že plánujete obstarávať, alebo sa prihlásiť do procesu VO, naša spoločnosť Vám poskytne komplexné poradenstvo pre obstaráveľa alebo uchádzača.

accounting business-finance-921783

Spracovanie ekonomickej agendy/ekonomické poradenstvo

Na základe zmluvného vzťahu Vám spracujeme účtovníctvo, mzdy, zabezpečíme vzťahy s Poisťovňami, Daňovým úradom, …
Vám zostane viacej času na Váš predmet činnosti a umožní Vám vykonávať to, čo Vám prináša zisk.

DTA%20logo%20II
(c) 2019 dta.sk

qrcode.jpeg